Dav Keychain

DAV License Tag Keychain MI 1944, 1945, 1946, 1948, and PA 1954
DAV License Tag Keychain MI 1944, 1945, 1946, 1948, and PA 1954
$15.00

1952 Union County South Dakota DAV Tag Keychain License Plate
1952 Union County South Dakota DAV Tag Keychain License Plate
$11.00

1942 NEW YORK STATE DAV KEYCHAIN AUTO LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETRANS
1942 NEW YORK STATE DAV KEYCHAIN AUTO LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETRANS
$4.99

1955 California Disabled American Veterans Keychain License Plate
1955 California Disabled American Veterans Keychain License Plate
$0.99

Pair 1965 Nebraska Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Nebraska Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1967 Pennsylsvania Keychain License Plate DAV Tags in Mailer
Pair 1967 Pennsylsvania Keychain License Plate DAV Tags in Mailer
$7.99

Pair 1965 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1944 NH
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1944 NH
$8.99

Pair 1965 New York Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 New York Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1968 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1968 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$4.99

Pair 1968 Pennsylvania Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1968 Pennsylvania Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1967 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1967 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

Pair 1968 Saskatchewan Keychain License Plate DAV Tags with Original Envelope
Pair 1968 Saskatchewan Keychain License Plate DAV Tags with Original Envelope
$7.99

Pair 1965 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer March Exp
Pair 1965 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer March Exp
$7.99

Pair 1967 Saskatchewan Keychain License Plate DAV Tags with Original Envelope
Pair 1967 Saskatchewan Keychain License Plate DAV Tags with Original Envelope
$7.99

Pair 1965 Wyoming Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Wyoming Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1966 Maine Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Maine Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Vintage   NEW YORK 9233- AE DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
Vintage NEW YORK 9233- AE DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
$5.00

Pair 1968 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1968 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

1945 OHIO  DAV KEYCHAIN
1945 OHIO DAV KEYCHAIN
$4.00

Pair 1967 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1967 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1968 Vermont Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1968 Vermont Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

Pair 1967 Indiana Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1967 Indiana Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

Pair 1967 Rhode Island Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1967 Rhode Island Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1967 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Feb Expr
Pair 1967 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Feb Expr
$7.99

Pair 1967 Vermont Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1967 Vermont Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1966 Massachusetts Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Massachusetts Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1965 California Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 California Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1965 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1968 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1968 Maryland Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

Pair 1966 California Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 California Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1965 Pennsylvania Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
Pair 1965 Pennsylvania Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
$7.99

1966 Michigan DAV – Disabled American Veterans License Plate Keychain Tag
1966 Michigan DAV – Disabled American Veterans License Plate Keychain Tag
$6.95

Pair 1965 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1966 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Vintage Disabled American Veterans Miniature License Keychain Massachusetts 1942
Vintage Disabled American Veterans Miniature License Keychain Massachusetts 1942
$14.99

Pair 1967 South Carolina Keychain License Plate DAV Tags in Mailer
Pair 1967 South Carolina Keychain License Plate DAV Tags in Mailer
$7.99

Vintage SET OF 2  NEW YORK AF-6920 DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
Vintage SET OF 2 NEW YORK AF-6920 DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
$5.00

Vintage SET OF 2 NEW YORK 627-EDM  DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
Vintage SET OF 2 NEW YORK 627-EDM DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
$5.00

Pair 1968 Rhode Island Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
Pair 1968 Rhode Island Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
$7.99

Pair 1968 South Dakota Keychain License Plate DAV Tags in Original
Pair 1968 South Dakota Keychain License Plate DAV Tags in Original
$7.99

1971 OHIO DAV KEYCHAIN
1971 OHIO DAV KEYCHAIN
$2.00

Pair 1966 Kansas Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelopes
Pair 1966 Kansas Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelopes
$7.99

Pair 1966 West Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 West Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1968 West Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1968 West Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

Pair 1967 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Oct Expr
Pair 1967 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Oct Expr
$7.99

Pair 1965 New Mexico Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 New Mexico Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1966 Michigan Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
Pair 1966 Michigan Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
$9.99

Pair 1966 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Oct Expr
Pair 1966 Wisconsin Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer Oct Expr
$7.99

Vintage SET OF 2  NEW YORK 613-ABR DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
Vintage SET OF 2 NEW YORK 613-ABR DAV Automobile License Plate Keychain Tag   
$5.00

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1951 NH
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1951 NH
$11.99

illinois Disabled American Veterans Keychain License Plate
illinois Disabled American Veterans Keychain License Plate
$0.99

VINTAGE LOT 44 DAV MINI LICENSE PLATE KEYCHAINS NEW JERSEY PENNSYLVANIA
VINTAGE LOT 44 DAV MINI LICENSE PLATE KEYCHAINS NEW JERSEY PENNSYLVANIA
$72.00

Lot Of 29 DAV 1951-1959 Pennsylvania License Plate Keychain Tags
Lot Of 29 DAV 1951-1959 Pennsylvania License Plate Keychain Tags
$10.00

#135 rare 1948 STERLING SILVER Nebraska - License Plate Tag DAV Keychain
#135 rare 1948 STERLING SILVER Nebraska - License Plate Tag DAV Keychain
$339.99

6 Vintage 1942 1946 1947 1948 1958 Oregon DAV MINI Key Chain License Plates D2
6 Vintage 1942 1946 1947 1948 1958 Oregon DAV MINI Key Chain License Plates D2
$36.50

1970 West Virginia Disabled American Veterans Keychain License Plate
1970 West Virginia Disabled American Veterans Keychain License Plate
$0.99

1950 NEW JERSEY DAV KEYCHAIN
1950 NEW JERSEY DAV KEYCHAIN
$3.00

1955 OHIO DAV KEYCHAIN
1955 OHIO DAV KEYCHAIN
$2.00

1975 Woodbury  County  Iowa DAV Tag Keychain License Plate
1975 Woodbury County Iowa DAV Tag Keychain License Plate
$7.00

1975 DAV FLORIDA MINIATURE LICENSE PLATE KEYCHAIN
1975 DAV FLORIDA MINIATURE LICENSE PLATE KEYCHAIN
$9.99

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1957 NH
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1957 NH
$8.99

Texas 1956 DAV Disabled License Keychain Plate
Texas 1956 DAV Disabled License Keychain Plate
$10.00

Pair 1965 Alabama Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Alabama Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

1946 1960 1963 INDIANA DISABLED AMERICAN VETERANS KEY CHAIN LICENCE PLATES Lot
1946 1960 1963 INDIANA DISABLED AMERICAN VETERANS KEY CHAIN LICENCE PLATES Lot
$4.99

19?? undated DAV BLUE FLORIDA MINIATURE LICENSE PLATE KEYCHAIN
19?? undated DAV BLUE FLORIDA MINIATURE LICENSE PLATE KEYCHAIN
$9.99

1960 illinois Disabled American Veterans Keychain License Plate
1960 illinois Disabled American Veterans Keychain License Plate
$0.99

CA WORLD WAR II V Victory License Plate Keychain Fob Disabled American Veterans
CA WORLD WAR II V Victory License Plate Keychain Fob Disabled American Veterans
$9.99

Pair 1965 Tennessee Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Tennessee Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1965 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1968 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1968 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

VINTAGE FORD THUNDERBIRD COFFIN KEYCHAIN CASE w/ DAV MINI LICENSE PLATES T-BIRD
VINTAGE FORD THUNDERBIRD COFFIN KEYCHAIN CASE w/ DAV MINI LICENSE PLATES T-BIRD
$30.00

Pair 1967 Louisiana Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1967 Louisiana Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1958 NH
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1958 NH
$11.99

Vintage 1948 DAV Disabled Veterans Mini License 🔑 Keychain
Vintage 1948 DAV Disabled Veterans Mini License 🔑 Keychain
$9.99

Pair 1965 Florida Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Florida Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1966 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Ohio Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1966 Kentucky Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Kentucky Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain Maine 1954 Vacationland
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain Maine 1954 Vacationland
$12.99

Pair 1965 Minnesota Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Minnesota Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1967 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
Pair 1967 Virginia Keychain License Plate DAV Tags in Unopened Envelope
$7.99

VINTAGE MASSACHUSETTS DAV LICENSE PLATE KEYCHAIN TAGS MA LOT
VINTAGE MASSACHUSETTS DAV LICENSE PLATE KEYCHAIN TAGS MA LOT
$19.00

Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1955 NH
Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain New Hampshire 1955 NH
$11.99

Pair 1965 Utah Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1965 Utah Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1966 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
Pair 1966 Iowa Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
$7.99

VINTAGE 1942 OREGON DAV AUTO LICENSE PLATE KEYCHAIN TAG
VINTAGE 1942 OREGON DAV AUTO LICENSE PLATE KEYCHAIN TAG
$24.99

Pair 1968 North Carolina Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1968 North Carolina Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair 1968 Washington D.C. Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
Pair 1968 Washington D.C. Keychain License Plate DAV Tags in Mailer w Envelopes
$7.99

Pair 1966 Washington D.C. Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 Washington D.C. Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$9.99

Pair 1966 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
Pair 1966 Missouri Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer w Envelope
$7.99

Pair 1966 New York Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
Pair 1966 New York Keychain License Plate DAV Tags in Original Mailer
$7.99

Pair (2) 1956 Pennsylvania DAV Car Auto License Plate Keychain Tags
Pair (2) 1956 Pennsylvania DAV Car Auto License Plate Keychain Tags
$6.00

1955 Maryland Disabled American Veterans Keychain License Plate
1955 Maryland Disabled American Veterans Keychain License Plate
$0.99

1952  ALABAMA DAV KEYCHAIN TAGS
1952 ALABAMA DAV KEYCHAIN TAGS
$30.00

1954 CALIFORNIA DAV CAR AUTO KEYCHAIN LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETRANS
1954 CALIFORNIA DAV CAR AUTO KEYCHAIN LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETRANS
$4.99

1955 CALIFORNIA DAV KEYCHAIN AUTOMOBILE LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETERANS
1955 CALIFORNIA DAV KEYCHAIN AUTOMOBILE LICENCE PLATE DISABLED AMERICAN VETERANS
$4.99

Two (2) Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain Calif 1956 + 65
Two (2) Vintage Disabled American Veterans Mini License Keychain Calif 1956 + 65
$8.99

1945 North Carolina DAV NC License Plate Tag Keychain 344 632 Key Chain
1945 North Carolina DAV NC License Plate Tag Keychain 344 632 Key Chain
$14.99

1967 matching numbers DAV Tag Keychain License Plates 493 294
1967 matching numbers DAV Tag Keychain License Plates 493 294
$0.99

Vtg 1952 Orange Illinois License Plate Key Chain Disabled American Veterans FOB
Vtg 1952 Orange Illinois License Plate Key Chain Disabled American Veterans FOB
$10.00